Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Výrobci

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Pharma-promotion.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Pharma-promotion.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu pharma-promotion.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele na adrese info@pharma-promotion.cz

3. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, a to do 14 dnů od obdrženi zásilky.

4. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Veškeré náklady, které vzniknou pri zaslání zboží zpět, jsi musi hradit kupující.

 

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající zkontroluje neporušenost a kompletnost zboží a nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Při navrácení zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo na proplacení veškerých dopravních a poštovních nákladů, které vznikly při dopravě zboží ke kupujícímu a od kupujícího k prodávájícímů.

 

E. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

F. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

G. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Pharma-promotion.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vážíme si Vaší důvěry a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

 

H. Platební podmínky a metody

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při zpětném potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

 

I. Platební metody

Úhrada objednaného zboží je možná těmito způsoby:


Platba předem bankovním převodem - prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu, nebo fax, popřípadě dopisem poštou údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

Číslo našeho účtu: ČSOB 236054822 / 0300

 Zálohovou platbou- Doplatek účtován při převzetí zboží na adrese prodávajícího, nebo na prodejně.

 

J. Dodací podmínky

Osobní odběr na prodejně - platba převodem, cena: zdarma

Po uskutečnění objednávky je nutné nejprve obuv zaplatit převodem. Poté, jakmile ji pro Vás v obchodě nachystáme, obdržíte email a budete si ji moci vyzvednout.
Osobní odběr je možný v lékárně v obchodním domě Interspar v Ostravě-Porubě
Adresa: Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 70800

Česká pošta - balík na dobírku, cena: 125 Kč
Česká pošta - platba převodem, cena: 125 Kč
Balík PPL - na dobírku, cena: 200 Kč
Balík PPL - plaba převodem, cena: 200 Kč

Dobírka = zákazník platí zboží při převzetí. 
Platba předem - bankovním převodem z Vašeho účtu nebo online platební kartou, je v současnosti díky internetovému bankovnictví a mobilním telefonům jedna z nejednodušších forem placení. 

Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice. Zasílání na Slovensko a jiných států se řeší individuálně.
Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

 

K. Postup při přebírání zboží

Před převzetím zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat balení výrobku - tzn. výrobce a modelové označení výrobku, dále pak neporušenost obalu.

Jakékoli porušení celistvosti obalu je kupující povinen zapsat do přepravního listu. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout převzít.

Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje převzetí zboží v bezvadném stavu. Tímto podpisem se komplikuje případná dodatečná reklamace.

 

L. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Pharma-promotion.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


CenyZboží.cz CenovýRádce.cz
Created by Zebu webdesign s.r.o. | tvorba e-shopů | Magento